WITAMY W PANELU KLIENTA

W tym miejscu zarejestrujesz swoje urządzenia i wygodnie zlecisz nam okresowe przeglądy techniczne lub zgłosisz konieczność wykonania diagnozy lub naprawy.

Jeśli jesteś Partnerem Serwisowym kliknij tutaj, aby przejść do systemu

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA

Jeżeli numer seryjny i model urządzenia jest zgodny z rzeczywistym na tabliczce znamionowej, prosimy o kontakt poprzez adres mail support@klima-therm.com Jeżeli chcesz wprowadzić zmianę adresu obiektu, napisz na adres support@klima-therm.com

Numer seryjny zaczyna się od litery i zawiera 6 cyfr. Znajdziesz go na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku problemów ze znalezieniem numeru seryjnego instrukcja znajduje się tutaj:

Urządzenie zostało uruchomione przez Autoryzowany Serwis od czerwca 2023r (mam gwarancję w formie elektronicznej) Rejestruję nowe urządzenie do uruchomienia przez autoryzowany serwis (nowa instalacja) Urządzenie zostało uruchomione przez Autoryzowany Serwis przed czerwcem 2023r (mam gwarancję papierową) Jeżeli wyświetlone dane są zgodne z Twoim urządzeniem kliknij przycisk Dalej. W innym przypadku skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail support@klima-therm.com. Do wiadomości dołącz kopię protokołu uruchomienia oraz kopię faktury zakupu. Potrzebne dane znajdziesz na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia Podaj numer zadania uruchomienia (numer zadania znajdziesz w karcie gwarancyjnej w sekcji Dane Urządzenia) Numer seryjny Twojego urządzenia. Znajdziesz go na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie jednostki zewnętrznej urządzenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMA-THERM Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz Art.6 ust.1 lit. F RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od momentu zakupu urządzeń lub usług a w ramach użytkowania portalu do momentu zgłoszenia chęci wyrejestrowania się z portalu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy Jeżeli samodzielnie skontaktowałeś/aś się z Partnerem Serwisowym i ustaliłeś/aś wykonanie usługi, wybierz właściwą firmę z poniższej listy rozwijanej. W innym wypadku pozostaw to pole puste. Przypiszemy wykonawcę usługi do zlecenia. Załącz fakturę zakupu Numer seryjny zaczyna się od litery i zawiera 6 cyfr. Znajdziesz go na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku problemów ze znalezieniem numeru seryjnego instrukcja znajduje się tutaj:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA

Mini przewodnik po tworzeniu zleceń Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami, w zależności od rodzaju problemu wybierając poniższy adres mailowy